Về chúng tôi

 

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC MAPHACO được thành lập ngày 23/12/2006 - với phương châm “Sức sống tương lai”. Hiện nay, Công ty nhanh chóng phát triển rộng lớn không chỉ về nguồn nhân lực, mà còn phát triển quy mô rộng trên toàn quốc, theo xu hướng vươn ra Quốc tế. Có những thành tựu như vậy là do ngay từ đầu CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC MAPHACO đã xác định cho mình con đường đi rõ ràng, được cụ thể hóa bằng sứ mạng, mục tiêu và các giá trị cốt lõi xuyên suốt sự phát triển của Công ty.

"Công ty  luôn luôn xây dựng mối quan hệ bền vững hợp tác lâu dài với khách hàng, Hạnh phúc của quý khách hàng cũng là hạnh phúc của chúng tôi."