Hưỡng dẫn mua hàng

 

I.TIẾN HÀNH MUA HÀNG

1. Duyệt và chọn sản phẩm.

2.Nhấn vào “Đặt hàng” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

3. Các bước thanh toán:

Bước1 - Xem thông tin giỏ hàng:

Sau khi bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, bạn có 3 lựa chọn:

Description: C:\Users\mrxichlo\Desktop\153.jpg

-       Nếu bạn muốn tiếp tục lựa chọn thêm những sản phẩm khác thì bạn nhấn vào“Tiếp tục mua hàng”.

-       Nếu muốn kiểm tra xem bạn đã đưa vào giỏ hàng những sản phẩm nào thì bạn nhấn vào “Xem giỏ hàng”. Tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác: Chỉnh sửa số lượng hoặc Xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng.

-       Khi bạn đã đưa vào giỏ hàng những sản phẩm cần thiết thì bạn nhấn vào “Đặt hàng và thanh toán”.

Bước 2 - Địa chỉ thanh toán

Description: C:\Users\mrxichlo\Desktop\34567.jpg:

Có hai tùy chọn cho bạn:

-       Sử dụng địa chỉ thanh toán hiện tại (là địa chỉ bạn đăng ký trong tài khoản của bạn).

-       Sử dụng một địa chỉ thanh toán mới: Tại đây bạn sẽ tiến hành nhập những thông tin cần thiết.

Description: C:\Users\mrxichlo\Desktop\578i987i.jpg

Bạn có thể tích vào lựa chọn: Description: C:\Users\mrxichlo\Desktop\5645.jpg nếu địa chỉ thanh toán cũng chính là địa chỉ nhận hàng.

Bước 3: Địa chỉ nhận hàng: Thao tác làm tương tự bước 2.

Description: C:\Users\mrxichlo\Desktop\7899.jpg

Bước 4 – Xác nhận đơn hàng:

Chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán. 

Description: C:\Users\mrxichlo\Desktop\668696.jpg

Bước 5 – Hoàn thành:

Sau khi nhấn vào “Xác nhận và gửi đơn hàng” hệ thống sẽ báo đơn hàng của bạn đã đặt thành công.

Description: C:\Users\mrxichlo\Desktop\899999999999.jpg

Chúng tôi sẽ gửi email và gọi điện để xác nhận đơn đặt hàng và tiến hành giao hàng cho bạn trong thời gian sớm nhất.