THUOC DAN TOC | DƯỢC THẢO | CÂY THUỐC QUÝ | BÀI THUỐC QUÝ

Công ty TNHH Nông Dược Bản H’Mông được thành lập ngày 23/12/2006 - với phương châm “Sức sống tương lai”. Hiện nay, Công ty nhanh chóng phát triển rộng lớn không chỉ về nguồn nhân lực, mà còn phát triển quy mô rộng trên toàn quốc, theo xu hướng vươn ra Quốc tế. Có những thành tựu như vậy là do ngay từ đầu Công ty TNHH Nông Dược Bản H’Mông đã xác định cho mình con đường đi rõ ràng, được cụ thể hóa bằng sứ mạng, mục tiêu và các giá trị cốt lõi xuyên suốt sự phát triển của Công ty.

I. Sứ mệnh
Góp phần xây dựng và truyền bá thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên - Dãy núi Hoàng Liên Sơn (Đỉnh Fansypan) ở trong và ngoài nước.

 

II. Tôn chỉ (Mục tiêu)
- Công ty TNHH Nông Dược Bản H’Mông trở thành Công ty Tiếp thị chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam cho các sản phẩm từ thiên nhiên, độc đáo có độ an toàn cao và hiệu quả bền vững.
- Sở hữu một số thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên tại Việt Nam.
- Trở thành Công ty có giá trị nhất đối với các cổ đông, các đối tác, nhân viên và các khách hàng của Công ty. 

 

III. Slogan :  "SỨC SỐNG TƯƠNG LAI”.
 

IV. Dòng sản phẩm:
Các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo (Dược phẩm, thực phẩm chức năng,...).

 

V. Các giá trị cốt lõi của công ty:
Là những nguyên tắc quan trọng đã, đang và sẽ được toàn thể nhân viên công ty xây dựng, phát huy. Những giá trị này đã, đang và sẽ là nền tảng cho sự phát triển của công ty:


1. Công bằng:
Mọi quy định, quyết định cư xử của Công ty đều hướng tới xây dựng một môi trường làm việc công bằng, trong đó khuyến khích các hành vi tích cực, có lợi cho sự phát triển chung của Công ty, có lợi cho mỗi thành viên Công ty và hạn chế tối đa các hành vi tiêu cực, không có lợi cho sự phát triển của Công ty cũng như các nhân viên Công ty.


2. Dân chủ (chính sách cởi mở):
- Mọi cấp lãnh đạo của Công ty thực hiện chính sách cởi mở, cho phép bất cứ nhân viên nào cũng có thể bày tỏ mọi quan tâm, vấn đề, hoặc khiếu nại trực tiếp đến lãnh đạo cấp cao của Công ty.
- Nhân viên có thể bày tỏ với cấp trên trực tiếp, nếu giải quyết các vấn đề thấy không thỏa mãn hoặc cấp trên đó là một phần của vấn đề thì nhân viên có thể gặp cấp cao hơn hoặc Tổng Giám đốc để khiếu nại.
- Một nhân viên có thể gặp trực tiếp với bất kỳ cán bộ quản lý hay lãnh đạo nào để trao đổi sao cho vấn đề được giải quyết nhanh nhất.
- Nghiêm cấm sự trả thù với bất kỳ nhân viên nào dám nói lên điều mà họ tin là đúng và trung thực.


3. Chuyên nghiệp:
- Mỗi nhân viên và các phòng ban trong Công ty hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và làm việc đúng với các chức năng, bổn phận, nhiệm vụ được giao.
- Mỗi phòng ban chức năng xây dựng quy trình tác nghiệp thuộc bộ phận mình quản lý và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng các quy định cho toàn Công ty. Mỗi loại công việc đã có quy trình, các nhân viên Công ty có trách nhiệm tuân thủ thực hiện.


4. Sáng tạo:
Mọi nhân viên, phòng ban chức năng trong Công ty luôn không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và đề xuất các phương pháp làm việc, tiếp cận hiệu quả hơn.

 

5. Tiên phong: 
Công ty, mọi nhân viên, phòng ban chức năng trong Công ty luôn phấn đấu là người đi đầu, dám đi đầu và vượt qua những khó khăn trong lĩnh vực công tác của mình.


6. Chính trực:
Công ty luôn đòi hỏi chính mình, các cổ đông, mọi nhân viên và các đối tác tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, không che giấu hoặc làm những việc mờ ám có thể phương hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên,...


7. Khách hàng là trọng tâm: 
Mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều nhằm mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đánh giá và xem xét mọi việc dưới con mắt của khách hàng.


8. Tôn trọng con người:
Công ty cam kết  đối xử với nhân viên bằng sự tôn trọng và đề cao nhân phẩm, Công ty luôn coi yếu tố con người là hòn đá tảng cho sự thành công của mình và xác định đầu tư cho nhân sự luôn đi trước một bước.


9. Hợp tác:
Công ty luôn xác định hợp tác là xu thế của thời đại, sự hợp tác giữa Công ty và đối tác cũng như giữa các phòng ban và nhân viên với nhau là yếu tố sống còn cho sự lớn mạnh của Công ty.

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC BẢN HMÔNG SAPA.

Địa chỉ: Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 84.0203.888.889

Mobile: 097.938.9999 - 091.802.9999

Web:  www.duocminhanh.com.vn - www.minhanhpharma.com.vn

Email:  leminhmaphaco@gmail.com

Mã số thuế:  5300 233 798 - Giấy phép KD số: 5300 233 798

Cấp ngày:  23/12/2006 - Tại Sở kế hoạch đầu tư Lào cai.

Người đại diện :Trần Văn Long - Chức vụ: Giám đốc